BẢNG TƯƠNG TÁC IQBOARD PS V7

Gắn kết các tấm bảng tương tác trên tường hoặc đứng cầm tay.
Kết nối các Bảng tương tác với máy tính của bạn.
Cài đặt IQBoard PS Drivers
Kết nối và vị trí của máy chiếu của bạn.
Định hướng cho các bảng trắng tương tác.