BẢNG TƯƠNG TÁC NEWLINE R5-1000

Kích thước vùng hoạt động : 2016 x 1165 mm
Vùng hiển thị : 1880 x 1165 mm
Kích thước vùng chiếu (mm): 1880 x 1165 mm
Kích thước bảng (LxWxH): 2126 x 1275 x 57.8(mm)
Kích thước inch : 87,3″
Thanh công cụ: 2 thanh
Loại khung