CISCO CTS-SX20N-K9 12X

  • Độ phân giải video full HD
  • Tích hợp MCU mềm lên tới 04 điểm
  • HD content sharing cho phép chia sẽ dữ liệu từ máy tính với chất lượng HD.
  • Hỗ trợ 02 màn hình
  • Kết nối dễ dàng, thiết lập cuộc gọi đơn giản
  • SX20N Quick Set codec
  • Camera ( option 01 trong 03 camera)
  • microphone đa hướng
  • Remote control