Đầu phát HiMedia Q5 IV

2.900.000

Đầu phát HiMedia Q5 IV là đầu phát đa năng với khả năng chơi 4K2K UHD Video Playback, Hỗ trợ play BLURAY-ISO và 3D BLURAY-ISO, hỗ trợ WiFi, điều khiển thông minh Smart IR Remote Control.