Hội nghị truyền hình Lifesize Camera 10x

sản phẩm camera với độ zoom đạt 10x, hỗ trợ phân giải lên tới 1080p60. Ngoài các chức năng cơ bản thường thấy, camera 10x còn có thêm các chức năng phụ như xử lý ánh sáng yếu và tấm che chống chói. Nó còn có giao diện HDMI để hỗ trợ các giải pháp mới.