Màn hình tương tác Newline TT-6518RS

Biến màn hình thành bảng trắng kỹ thuật số, chia sẻ và sử dụng tất cả phần mềm yêu thích của bạn chỉ bằng một cú chạm. Màn hình Newline TT-6518RS 65″ TRUTOUCH RS hoạt động trong thế giới của bạn và cho phép bạn tương tác theo cách của bạn.