Stream Capture Card AverMedia C027

  • Card ghi hình AverTV C027
  • Real-time HD H.264 Recording
  • Hỗ trợ cả SD và HD Video Sources
  • Easy Capture với chất lượng chuyên nghiệp
  • Điều chỉnh màu (Excepts video qua HDMI Input)
  • 4: 3/16: 9 Aspect Ratio chuyển đổi
  • Zoom-in Cut
  • Tương thích với Adobe Flash Media Live Encoder 3.1