Bảng điều khiển Yealink Panel Touch CTP18

  • Sử dụng hệ điều hành Android 9.0
  • Màn hình cảm ứng 8 inch
  • Hỗ trợ kiểm soát hội nghị
  • Hỗ trợ chú thích trên nội dung được chia sẻ
  • Kết nối với điểm cuối VCS qua cáp hoặc qua Wi-Fi
  • Cấp nguồn qua Ethernet (IEEE 802.3af)