BẢNG TƯƠNG TÁC SHARP EYES SH-IWB94I10

Cảm ứng đa điểm: 10 điểm
Công nghệ cảm ứng: IR Cell LED Optical
Kích thước: 2060x 1243 x 30
Độ phân giải cảm ứng: 32768 x 32768
Độ chính xác cảm ứng: ±1mm
Độ bền cảm ứng: không giới hạn