BẢNG TƯƠNG TÁC SMARTBOARD 640

48inch trong Diagonal bề mặt làm việc.
•    Khe cắm mở rộng nâng cấp phần cứng trong tương lai như một nút điều khiển máy chiếu
•    Phụ kiện bao gồm một đứng sàn được cải thiện và loa USB mới
•    Native USB