Bộ chia HDMI 1 ra 8 Dtech DT-7416

3.850.000

. Một tín hiệu đầu vào HDMI 1.4a được chia thành 16 tín hiệu đầu ra HDMI
2. Hỗ trợ Full HD, Full 3D
3. Hỗ trợ 4K * 2K
4. Hỗ trợ CEC
5. Hỗ trợ màu sắc sâu 24bit, 30 bit, 36 bit, 48 bit
6. Hỗ trợ Blue-Ray 24/50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC