Bộ chia HDMI vào 1 ra 2

250.000

  • Bộ chia cổng HDMI vào 1 ra 2 cao cấp.
  • tiết kiệm chi phí đầu tư