Bộ chuyển đổi ma trận HDMI DTECH DT-7444

3.990.000

1. Hỗ trợ nhiều tín hiệu HDMI chuyển đổi chéo sang nhiều thiết bị hiển thị
2. Hỗ trợ hoàn hảo 3D, tín hiệu cực rõ 4 k * 2 k
4. Hỗ trợ băng thông kênh đơn 340 MHZ / 3,4 Gbps
5. Hỗ trợ tối 24/30/4/48
6. Hỗ trợ Blu-ray DVD24 / 50 / 60fs / HD-DVD / xvYCC