CÁP VGA LCD – 3M KINGMASTER (VMS3M)

CÁP VGA LCD – 3M KINGMASTER (VMS3M)

Độ phân giải : 1920×1080

Chiều dài dây cáp : 3m

VMS3M