CÁP VGA LCD BUMBLEBEE 30M V 408

285.000

CÁP CHUẨN 3C+4 CHUYÊN DÙNG CHO MÁY CHIẾU VỚI ĐỘ NÉT CAO
CÁP CAO CẤP ĐƯỢC LÀM DÂY DẪN BẰNG ĐỒNG NGUYÊN CHẤT
LÕI ĐỒNG TINH KHIẾT CHUẨN 28 AWG
VỎ BỌC CAO SU TRƠN, MỀM