Hội nghị truyền hình Avaya Scopia XT1200

– Độ phân giải thực Full HD 1080p
– Camera Zoom 10x, PAN / Tilt: ± 100° / ± 25°
– MCU lên đến 9 điểm cầu
– Micro đa hướng 360°