Hội nghị truyền hình Aver EVC350

– Độ phân giải hỗ trợ Full HD 1080p
– Camera Zoom 18x, góc mở 82°
– Hỗ trợ chuẩn giao thức H.323, SIP
– Có sẵn MCU 4 điểm cầu và có thể nâng cấp làm MCU 10 điểm cầu (cần có license)
– Hỗ trợ chuẩn Video H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261, H.239, BFCP
– Hỗ trợ ghi hình cuộc họp qua USB