Khung treo máy chiếu đứng 15cm

200.000

Khung treo máy chiếu đứng 15cm siêu ngắn gắn sát trần. Bán giá treo máy chiếu 15cm dùng treo cố định máy chiếu sát trần thạch cao, trần bê tông.