MÀN CHIẾU ĐIỆN APOLLO 110 INCH

1.628.000

có kích thước: (TES80S) (2m03x2m03) 80”x80″

Vật liệu màn hình MaxWhite có độ bền cao và dễ dàng để làm sạch, khó bắt lửa độ bền cao.

160 ° góc nhìn rộng cho các bài thuyết trình thương mại hoặc xem phim gia đình dân cư