Màn Chiếu Điện REMACO 116 INCH

 • Model: PRO2317V
 • Định dạng màn hình: 4:3
 • Kích thước màn chiếu: 244 x 183 (cm)
 • Khu vực xem (W x H): 236 x 117 cm
 • Loại Motor: AC Tubular
 • Điều hành: 120 độ nhiệt tắt máy
 • Tốc độ Motor: 20 vòng /  phút
 • Tốc độ cuốn màn chiếu: 3.2m/ phút
 • Gain màn hình: 1.2
 • Góc nhìn: Xem hình nón 160 độ
 •