Màn chiếu treo tường Exzen 120 inch 2,1×2,1m

1.200.000