MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC VIEWSONIC IFP8650-3

  • Chất lượng hình ảnh 4K.
  • Công nghệ UFP đa điểm chạm.
  • Bút tương tác thông minh Dual-Pen.
  • Phần mềm myViewBoard.
  • ViewBoard Cast.