Máy chiếu BenQ MS521P Chiếu K+

4.860.000

Blu-ray hỗ trợ 3D Full HD
Máy chiếu BenQ MS521P được xây dựng với công nghệ mới nhất để DLPR hỗ trợ chức năng trình chiếu nội dung phim 3D đầy đủ, sự chuẩn bị đơn giản của bạn chỉ là kính 3D và nội dung 3D từ đầu Blu-ray, máy tính, thiết bị 3d khác của bạn