Bảng tương tác IQ 80

Windows XP/2003/Vista/7,Linux,Mac 10.X
– Độ phân giải: 9600×9600.
– Độ chính xác: 0.05mm.
– Tỷ lệ xử lý tín hiệu: 480 điểm/ giây. Tốc độ tự hiệu chỉnh tín hiệu: 8m/s.
– Chấp nhận giao diện USB cho kết nối PC, cắm và vận hành, không yêu cầu điện bên ngoài
– Chiều dài dây cáp chuẩn là 10m.
– Cung cấp điện năng: bảng trắng điện tử được cấp nối nguồn điện bằng giao diện USB.
– Kích cỡ: 172cm x 124cm
– Vùng hoạt động: 163.20cm x 115.20cm