BẢNG TƯƠNG TÁC IQ BOARD IR V7 82

Mô-đun không dây
mô-đun không dây tần số vô tuyến 2.4G với 25m khoảng cách truyền dẫn hiệu quả.
IQ Pen Tray
Khay bút thông minh tùy chọn
Yêu cầu hệ thống
Windows XP / 2003 / Vista / 7
Pentium166 CPU (Pentium II hoặc cao hơn)
64MB RAM (đề nghị 128MB)
1G miễn phí không gian đĩa cứng (để cài đặt đầy đủ)
1 cổng USB miễn phí
1 máy chiếu (chiếu ngắn hoặc cực ngắn ném chiếu đề nghị)