BẢNG TƯƠNG TÁC IQ BOARD IR V7 82

Windows XP / 2003 / Vista / 7
Pentium166 CPU (Pentium II hoặc cao hơn)
64MB RAM (đề nghị 128MB)
1G miễn phí không gian đĩa cứng (để cài đặt đầy đủ)
1 cổng USB miễn phí