BẢNG TƯƠNG TÁC DONVIEW,

Physical Dimensions (W*H*D mm) (Without Bracket): 1768*1286*53 Kích thước bao gồm giá treo bảng/Physical Dimensions (W*H*D mm) (Including Bracket): 1768*1286*56 Kích thước hoạt động đường chéo/Active Screen Size (Diagonal): 82 inches Kích thước màn hình/Active