Bảng Tương Tác SMARTBOARD SBM680

  • Chức năng nhận biết vật thể giúp người sử dụng có thể cầm lấy một cây bút và sau đó viết, chọn hoặc xóa mà không cần thay thế cây bút.
  • Công nghệ cảm ứng bốn camera DViT® (Digital Vision Touch) /Digitizing technology
  • Kích thước: 77” ( 195.6cm đường chéo)
  • Kích thước bảng: 131.2 cm( H)× 166 cm ( W) x 15.3 cm
  • Kích thước tương tác: 77” inches (156.5cm(W) × 117.5 cm( H)