Hội nghị truyền hình Polycom Group 500

– Bộ giải mã Group 500 HD codec
– Camera HD 720p, zoom 12x
– Micro
– Remote điều khiển
– Phụ kiện dây cáp đi kèm
– Đặc biệt: Hỗ trợ 2 cổng ra màn hình, họp tối đa 6 điểm cầu