Hội nghị truyền hình Poly Trio 8500

  • Kích thước phòng: Trung bình (6-8 người)
  • Phạm vi mic: 5” color touch display
  • Phạm vi mic: 4.2m / 14′
  • Tần số phản hồi: 200Hz–14kHz
  • USB và Bluetooth®: 1x Type A USB / 1x Micro USB / Bluetooth 4.0
  • Daisy-chain: Lên đến 3
  • Chia sẻ nội dung và hội nghị truyền hình: w/Visual+ or VisualPro