Hội nghị truyền hình Poly Trio C60

  • Kích thước phòng: Lớn (trên 8 người)
  • Phạm vi mic: 5” color touch display
  • Phạm vi mic: 6.1m / 20′
  • Tần số phản hồi: 100Hz–22kHz
  • USB và Bluetooth®: 1x Type A USB / 1x Micro USB / Bluetooth 5.0
  • NoiseBlock: NoiseBlock AI
  • Kết nối mạng Wi-Fi: Option
  • Daisy-chain: Lên đến 3