Thiết bị hội nghị truyền hình Poly Trio 8300

  • Kích thước phòng: Nhỏ (2-5 người)
  • Phạm vi mic: 3.5” LED w/ bản phím 12 phím cổ điển
  • Phạm vi mic: 3.7m / 12′
  • Tần số phản hồi: 200Hz–14kHz
  • USB và Bluetooth®: 1x Type A USB / 1x Micro USB / Bluetooth 4.0
  • Chia sẻ nội dung và hội nghị truyền hình: w/Visual+