Hội nghị truyền hình Polycom Group 700

– Bộ giải mã Group 700 Full HD codec
– Camera Full HD 1080p, zoom 12x
– Micro
– Remote điều khiển
– Phụ kiện dây cáp đi kèm
– Hỗ trợ 3 cổng ra màn hình, 2 cổng camera, họp tối đa 8 điểm cầu