Khung treo máy chiếu gần 60 cm

250.000

Chiều dài: 30-60cm; Chịu lực tối đa: 20kg; Tương thích cho máy chiếu gần, máy chiếu tương tác.