Sony PCS-XG100S

Bộ thiết bị HNTH PCS-XG100S bao gồm: Đầu Codec x 1, Camera chất lượng
FullHD x 01, Micro đa hướng x 2, Remote điều khiển x 1.
Độ phân giải: 1080p
Truyền dữ liệu trình chiếu: Đã kích hoạt sẵn
Kết nối đa điểm: 9 điểm với tùy chọn PCSA-MCG109, 16 điểm với kết nối
Cascade.
Hỗ trợ lưu trữ qua USB lên đến 128 GB