Sony PCS-XG80/9DS

Hệ thống bao gồm:

  • XG80 Codec
  • Camera PTZ
  • 2 microphone đa hướng
  • Remote control
  • Cables