Hội nghị truyền hình Sony PCS-XG100

– Giao thức H232/IETF-SIP/ ITU-T
– Bao gồm : Bộ giải mã codec, camera full HD 12X Optical Zoom, 2 Micro đa hướng, điều khiển
– Độ phân giải Full HD 1080p
– Hiển thị 3 màn hình 3 nội dung độc lập : đầu gần, đầu xa, nội dung
– Ghi lại cuộc họp qua USB
– Nâng cấp điều khiển đa điểm ( 9 điểm ) với tùy chọn PCSA-MCG109
– Hỗ trợ kết nối IP và ISDN qua box PCSA-B768S