Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XA55

Độ phân giải: wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432), w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720)

–       Băng thông: hỗ trợ 4 Mbps

–       Âm thanh: MPEG-4 AAC Stereo

–       Kết nối đa điểm: không hỗ trợ, thích hợp cho các điểm nhánh.