Sony PCS-G60DP

  • G60DP Codec
  • Camera PTZ
  • microphone đa hướng
  • Remote control
  • Cables
  •  Khả năng nâng cấp đa điểm lên 06 điểm và 10 điểm  – Hỗ trợ xuất ra 02 màn hình
  •  Tích hợp chia sẽ dữ liệu
  •  Độ nén H.264 High Profile chiếm ít băng thông hơn
  •  Lưu nội dung cuộc họp vào thẻ nh