Thiết bị hội nghị truyền hình SONY PCS-XL55

 Độ phân giải: wCIF/w288p (512 x 288), w432p (768 x 432),w4CIF (1024 x 576), 720p (1280 x 720).

–       Băng thông: hỗ trợ 4 Mbps

–       Âm thanh: MPEG-4 AAC Stereo

–       Kết nối đa điểm: Tích hợp MCU cho phép kết nối tối đa 3 điểm.