Sony PCS-XG55

Hệ thống bao gồm:XG50 CodecCamera PTZMicrophone đa hướngRemote controlCables