Thiết bị hội nghị truyền hình Aver EVC170

 • EVC170 có khả năng thu phóng đáng kinh ngạc 18X
 • Nâng cao hiệu quả cuộc họp hội nghị từ xa nhờ tích hợp sẵn Meeting Server
 • Hoàn hảo cho phòng họp trung bình đến lớn. (15-30 người)
 • Web Real-Time Communication (WebRTC)
 • Hỗ trợ phần mềm miễn phí
 • HD 1080p (1920 x 1080), up to 60fps
 • eCam PTZ IV camera
 • 2-megapixel CMOS sensor
 • 18X total zoom (12X optical + 1.5X digital)
 • Main system unit (codec)
 • eCam PTZ IV camera
 • EVC microphone array
 • IR remote control with batteries