Bảng tương tác IQBoard DVTQK 100 inch

– Kích thước đường chéo: 100 inch
– Công nghệ: Digital Vision Touch
– Số điểm chạm: 10 điểm
– Độ phân giải: 32,768 x 32,768
– Tỷ lệ bảng: 16:10