BẢNG TƯƠNG TÁC ACTIVBOARD 100

Kích thước: ActivBoard 164 (64 “), ActivBoard 178 (78″)

Tùy chọn: Bút ActivBoard và hệ thống trả lời câu hỏi

Hoạt động trên: ActivArena (Dual Thành viên), ActiVote, ActivPen, ActivWand, ActivSlate, ActivSound

Hệ điều hành: Windows, Mac và Linux (xem Bảng Spec cho các chi tiết đầy đủ)