BẢNG TƯƠNG TÁC PROMETHEAN 387 PRO

Diện tích hoạt động 2196mm (86.5in)
Tỷ Lệ 16:10
Chất liệu
Kích Thước Bảng 2193mm (86.4in)
Kích thước bên ngoài 1865mm x 1175mm
Trọng lượng 27kg (60lb) giá đỡ: 44.5kg (98lb)
Phân giải 14600 x 9200