BẢNG TƯƠNG TÁC PROMETHEAN 300 RANGE

Có sẵn như là một ActivBoard chỉ hoặc là một hệ thống núi, hệ thống cố định, hệ thống điều chỉnh hoặc hệ thống điện thoại di động hoàn chỉnh với sự lựa chọn đứng và Throw ngắn và máy chiếu Throw cực ngắn.
+ USB kết nối với cung cấp 5m (16ft) cáp USB, không dây với các ActivHub 2,4 GHz
lắp vào máy tính (kết nối không dây đòi hỏi phải sử dụng đơn vị cung cấp điện); Tùy chọn gói nâng cấp không dây 100/300 có sẵn.
+ Hệ điều hành Windows, Mac và Linux (xem Bảng Spec cho các chi tiết đầy đủ)