Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-F280

– Công suất: 280W UHP
– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-FH60, VPL-FWZ60, VPL-FWZ65, VPL-FW60.
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước