Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-E221

2.650.000

– Công suất: 225W UHP
– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-EW315, VPL-EW345, VPL-EW348, VPL-EW435, VPL-EW455, VPL-EW575, VPL-EW578, VPL-EX315, VPL-EX345, VPL-EX435, VPL-EX455, VPL-EX575.
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước