Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-H280

– Công suất: 280W UHP
– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-VW520ES, VPL-VW550ES.
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước