Bóng đèn máy chiếu Sony LMP-M200

– Dùng để thay thế bóng đèn cho các model: VPL-MX20, VPL-MX25 .
– Bảo hành: 03 tháng hoặc 500 giờ cho bóng đèn tùy điều kiện nào đến trước